KALİTE POLİTİKAMIZ

2005 yılından günümüze, Faaliyet Alanımız olan Asansör Sektöründe, Ürün Güvenliği, Kalitede Süreklilik, Müşteri Memnuniyeti ve Sektördeki Tutarlılığın ne derece önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu ilkelerden yola çıkarak;

  • Eğitimlerle desteklediğimiz Teknik Ekibimiz ile Sektörümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip eden,
  • Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerimizle Sürekli İyileştirmeyi sağlayan,
  • İş süreçlerimizi özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirerek performansımızı geliştirecek riskleri fırsatlara dönüştürücü önleyici yaklaşımları belirlemek,
  • Değişen müşteri beklentileri ve Pazar koşullarına hazırlıklı olmak ve sektördeki değişimi şekillendirmek,
  • Yurtdışı ve Yurtiçi Çalışmalarımızla, Ülke ekonomimize sağladığımız katkıyı her geçen gün arttırmak,
  • Yürüttüğümüz faaliyetlerde, sağlık, can güvenliği, toplum huzuru, çevreyi koruma ve temel toplum değerleri ilkelerinden asla ödün vermemek,
  • Kazandığımız tüm maddi ve manevi değerleri tüm çalışanlarımız ile paylaşmak,
  • Gelişimin önderliğinde tüm Çalışanlarımızın yetkinliklerini, eğitim, bilinçlendirme ve bilgiyi paylaşarak yükseltmek ve onların gelişimini sağlamak,
  • Çalışanlarının bir parçası olmaktan gurur duyduğu Lider bir şirket olmak,
  • Ulusal ve Uluslararası standardlara , yasa ve mevzuat şartlarına uygun, Uyguladığımız Kalite Yönetim Sistemimizi gelişmeler doğrultusunda gözden geçirerek gerekli değişiklikleri planlamak ve gerçekleştirmek, İlkeleri içinde olmayı ,Kalite Politikamız’ın Kamuoyuna Açık halde olmasını ; Taahhüd ve Kalite Politikası olarak kabul ederiz.

Engin Ş.GÖKHAN
Yönetim Kurulu Başkanı
(yay.tar: 01.05.2017 rev.:00)