İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Fabre Asansör Üst Yönetimi olarak, Ürünlerimizin; Müşterilerimize ulaşması aşamasında ve sonrasında , kaliteli ve güvenilir bir marka olmak için tüm Varlığımızla çalışırız. Varlık nedenimize ulaşmak için ; Tüm Çalışanlarımızın sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak öncelikli amacımız olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde yenileyerek, sürekli gelişimini sağlamak ile ilgili Taahhüdümüz;

  • Sıfır Kaza , Sıfır Meslek Hastalığı misyonu ile en önemli değerimiz Çalışanlarımızdır,
  • Faaliyet gösterdiğimiz her yerde yürürlükteki Ulusal ve Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve diğer şartlarına uygun hareket etmeyi taahhüt ederiz.

Taahhüdümüzü gerçekleştirmek için ;

  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı temel prensip olarak kabul ederiz,
  • Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için yöntemler geliştirir, hedefler ve yönetim programları oluştururuz,
  • İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için; İSG risklerini belirler, değerlendirir ve riskleri azaltacak tedbirleri alırız,
  • Çalışanlarımızda, tedarikçilerimizde ve ziyaretçilerimizde güvenli çalışma ve yaşama kültürü oluşturulması ve farkındalık yaratılması için çalışmalar yaparız,
  • İSG uygulamalarımızla, örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışır, İSG Politikamız’ın Kamuoyuna Açık halde olmasını sağlarız.

Engin Ş.GÖKHAN
Yönetim Kurulu Başkanı
(yay.tar: 01.05.2017 rev.:00)