ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Fabre Asansör olarak Çevreye karşı sorumluluklarımızın farkındayız. İnsan sağlığı, İşletmenin güvenliği ve Çevrenin korunması konularında standartlara uymayı hatta aşmayı İlke edindik.

Fabre Asansör Üst Yönetimi ve Tüm Çalışanları ile birlikte;

  • Çevreyi ve doğayı koruma konusunda üzerimize düşen yasal sorumlulukları yerine getirerek,yürürlükteki yasal mevzuatlar ve standardları uygulamayı,
  • Faaliyetlerimiz sonucunda oluşan tüm risklerin belirlenerek çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,mümkün olduğunca kirliliği henüz kaynağında iken önlemek için çalışmalar yapmayı,
  • Çevre acil durumları riskleri,enerjinin verimli kullanılması, çevreye olan etkilerimizin azaltılması için gerekli insan, teknoloji ve finansal kaynakları sağlayacağımızı,
  • Paydaşlarımızın içinde yaşadıkları ekolojik çevre sistemlerini anlamalarını, sistem içindeki yerlerini kavramalarını sağlayarak,paydaşlara çevre sorunlarının çözümüne etkin katılım yönünde beceri ve alışkanlıkları kazandırmayı,
  • Yaşadığımız çevreyi ödünç aldığımız ve yaşanabilir bir çevreyi çocuklarımıza bırakacağımız bilinciyle, tüm süreçlerimizin planlaması ve uygulamasında çevreyle uyumlu sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi toplumsal bir görev olarak kabul etmeyi,
  • Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri en aza indirmek, doğal kaynakları akılcı,tasarruflu kullanmak için atıkları azaltıcı geri dönüşüm teknikleri uygulamayı,
  • Kurduğumuz sistemi ve faaliyetleri sürekli denetleyerek, ilgili Tarafların denetlemesine de açık tutacağımızı,

Kamuoyunun bilgisine açık olarak Toplam Kalite Yönetimi bütünü içerisinde çevre kalitesinin devamlılığının sağlanmasını taahhüt ederiz.
Engin Ş.GÖKHAN
Yönetim Kurulu Başkanı
(yay.tar: 01.05.2017 rev.:00)